Search
Close this search box.

GIẢM 50% TẤT CẢ SẢN PHẨM TẠI VALENTI TRONG THÁNG 7

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Khi Quý khách đăng ký tài khoản và giao dịch tại WHITE CHIC, các thông tin chúng tôi thu thập từ quý khách sẽ bao gồm:

  • Tên
  • Giới tính
  • Địa chỉ
  • Số điện thoại cố định hoặc di động

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng chỉ phục vụ duy nhất cho mục đích thực hiện theo đề nghị giao dịch của khách hàng đối với công ty.

 

Phạm vi sử dụng thông tin
Những thông tin trên mà Quý khách cung cấp cho chúng tôi chỉ sử dụng trong nội bộ công ty, nhằm phục vụ cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

  • Xử lý đơn hàng
  • Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng
  • Giao hàng
  • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm.
  • Xử lý, cung cấp thông tin, dịch vụ theo yêu cầu của Quý khách.
  • Quản lý tài khoản, nhận diện khách hàng khi đăng nhập.

 

Chúng tôi thực hiện chia sẻ thông tin về tên, địa chỉ, số điện thoại của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh để giao hàng cho quý khách. Các thông tin cá nhân của Quý khách cung cấp cho chúng tôi cần đảm bảo tính chính xác và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin.

 

Thời gian lưu trữ thông tin
Chúng tôi trang bị các thiết bị, hệ thống lưu trữ, sao lưu cơ sở dữ liệu hiện đại, có khả năng mở rộng và nâng cấp để có thể lưu trữ thông tin khách hàng trong thời gian tối thiểu 01 (một) năm. Trừ khi có yêu cầu đặc biệt từ quý khách, chúng tôi có thể xóa thông tin của quý khách nếu nó không còn phù hợp với các mục đích sử dụng đã nêu trên của chúng tôi.